รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
3 กันยายน 2563 70,274.29 รายชื่อสมาชิก
2 กันยายน 2563 66,540.15 รายชื่อสมาชิก
1 กันยายน 2563 38,129.39 รายชื่อสมาชิก
31 สิงหาคม 2563 49,183.82 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2563 117,029.30 รายชื่อสมาชิก
29 สิงหาคม 2563 98,208.20 รายชื่อสมาชิก
27 สิงหาคม 2563 54,942.44 รายชื่อสมาชิก
26 สิงหาคม 2563 37,726.21 รายชื่อสมาชิก
25 สิงหาคม 2563 38,639.36 รายชื่อสมาชิก
23 สิงหาคม 2563 45,986.58 รายชื่อสมาชิก
22 สิงหาคม 2563 24,467.33 รายชื่อสมาชิก
20 สิงหาคม 2563 31,153.88 รายชื่อสมาชิก
19 สิงหาคม 2563 79,513.77 รายชื่อสมาชิก
18 สิงหาคม 2563 44,193.23 รายชื่อสมาชิก
17 สิงหาคม 2563 30,259.67 รายชื่อสมาชิก
16 สิงหาคม 2563 49,479.91 รายชื่อสมาชิก
14 สิงหาคม 2563 57,137.77 รายชื่อสมาชิก
13 สิงหาคม 2563 51,386.26 รายชื่อสมาชิก
12 สิงหาคม 2563 28,146.15 รายชื่อสมาชิก
11 สิงหาคม 2563 92,911.32 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
31 สิงหาคม 2563 164,646.40 รายชื่อสมาชิก
24 สิงหาคม 2563 91,506.62 รายชื่อสมาชิก
17 สิงหาคม 2563 129,196.63 รายชื่อสมาชิก
10 สิงหาคม 2563 155,915.40 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2563 138,030.19 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2563 156,193.81 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2563 175,486.33 รายชื่อสมาชิก
13 กรกฎาคม 2563 93,320.02 รายชื่อสมาชิก
6 กรกฎาคม 2563 20,911.79 รายชื่อสมาชิก
3 กรกฎาคม 2563 54,692.03 รายชื่อสมาชิก